Digitalt Högtryckslaminat

Till informations- och kulturskyltar är Högtryckslaminatet perfekt att använda. Laminatytan gör skylten tålig mot väder och vind, klotter och repor. Detta är något som en informations tavla måste tåla.

Högtryckslaminatet är med sitt material och tåliga yta det bästa tänkbara i dessa sammanhang.
Laminatet går dessutom att kombinera med andra material.

Högtryckslaminatet ger nya möjligheter till Digitalt Högtryckslaminat utformning av dörrar, väggar, hissar, bord, möbler, inredningar och sådant som vid speciella projekt kräver en egen identitet.

Låt kreativiteten och skapandet med hjälp av Högtryckslaminatet bli till något som ger en dekorativ och informativ laminatyta.

Laminatet är miljödeklarerat och biologiskt nedbrytbart. Vid fullständig för bränning bildas restprodukter jämförbart med förbränning av trä.

VI UTFÖR ÄVEN:

Originalarbete

Med utgångspunkt från kundens manus framställer vi digitala original för all förekommande produktion.

Scanning

Vi scannar dia, negativ och påsiktsoriginal. När det gäller påsiktsoriginal kan vi scanna dessa i en bredd upp till 127 cm och med en tjocklek på 12 mm.

Önskas förändringar av den scannade bilden som t. ex. extra retusch, friläggning, fotomontage m.m. utförs detta med stor noggrannhet.

face