STORFORMATSUTSKRIFTER

Merparten av det som skrivs ut för inomhusbruk görs på papper. För utskrifter på vepor, ljuslådor, fönster- dörr- och golvreklam finns det special material för varje ändamål. Vid information utomhus styrs valet av material efter hur länge utskriften skall användas.

Laminering av utskrifterna ger ett utmärkt skydd. Det finns ett antal olika ytor att tillgå.

Montering av utskriften kan utföras på en rad olika material. Allt ifrån lättviktskivor till plast, aluminium, galvaniserad plåt eller högtryckslaminat, allt efter önskemål.

VI UTFÖR ÄVEN:

Originalarbete

Med utgångspunkt från kundens manus framställer vi digitala original för all förekommande produktion.

Scanning

Vi scannar dia, negativ och påsiktsoriginal. När det gäller påsiktsoriginal kan vi scanna dessa i en bredd upp till 127 cm och med en tjocklek på 12 mm.

Önskas förändringar av den scannade bilden som t. ex. extra retusch, friläggning, fotomontage m.m. utförs detta med stor noggrannhet.

face