Utställningssystem

För effektiv exponering av dina produkter krävs flexibla utställningssystem. Vi har valt att till våra utskrifter erbjuda ett komplett program av bl a Expands och Rollits portabla utställningssystem. För utförligare information begär prospekt.

VI UTFÖR ÄVEN:

Originalarbete

Med utgångspunkt från kundens manus framställer vi digitala original för all förekommande produktion.

Scanning

Vi scannar dia, negativ och påsiktsoriginal. När det gäller påsiktsoriginal kan vi scanna dessa i en bredd upp till 127 cm och med en tjocklek på 12 mm.

Önskas förändringar av den scannade bilden som t. ex. extra retusch, friläggning, fotomontage m.m. utförs detta med stor noggrannhet.

face